Home / Mic Thu Âm / Combo Mic Thu Âm

Combo Mic Thu Âm

Combo mic thu âm đầy đủ phụ kiện Micro thu âm, Sound Card, Tay kẹp micro, Dây livestream, màng lọc. Khách hàng mua bộ combo mic thu âm về chỉ việc hát livestream không cần nua gì thêm.

Gọi: 0982.529.814